A mi hivatásunk az, hogy a világ közepette éljünk, ott, ahol Isten dicsőségét a legjobban előmozdíthatjuk. - P. Bíró Ferenc SJ
Jézus Szíve Társasága - Societas Jesu Cordis

Központi ház és kollégium közössége

1934. május 10-én költöztek az első testvérek a Horánszky u. 14.-be, amely nemcsak a Társaság központja lett, hanem minden vidéki testvér számára otthont nyújtott, aki átutazóban vagy bármilyen más céllal Budapestre érkezett. Kezdetektől fogva többféle programnak adott helyet a ház, a háború idején óvóhelyként is használták. 1945 januárjában az épületet komoly bombatalálat érte, amelyben három testvér veszítette életét. Az év második felében azonban már megkezdődött a felújítás, és a házszentelési szentmisét Mindszenty hercegprímás mondta 1946. október 6-án. Az államosítás 1950 őszén érte el a házat, a kommunizmus utolsó éveiben állami fiúotthon működött benne.

Társaságunk 2001-ben kapta vissza az ingatlant, amelyet 2003-ra sikerült felújítani, amikor az épület a központi ház mellett új funkciót kapott a 25 fős egyetemi szakkollégiummal. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Karával kötött megállapodás szerint elsősorban az oda jelentkező vidéki lányokat vesszük fel. A kollégium 10 éves működése során a közel 90 lakó kétharmada volt ITK-s, rajtuk kívül lakott itt néhány jogász, bölcsész, műegyetemista, pszichológus, pedagógus és orvosi egyetemista hallgató.

Kollégiumunkban az alapos és igényes szakmai tudás megszerzése mellett – önismereti és személyiségfejlesztő szakkollégiumi kurzusok, valamint közösségi programok segítségével – a keresztény hivatásban elkötelezett életre készítjük fel a lányokat. Immár hagyományaink közé tartozik az őszi ismerkedő tábor, a karácsonyi ünnep és tanévenként legalább egy bál megrendezése. A kollégium kétfős vezetőségének munkáját jól kiegészíti az öntevékenységben és kreativitásban egyre erősebb diákbizottság.

A házban élő közösség foglalkozik a kollégiummal: Krisztina a kollégiumot vezeti, Teréz pedig a ház működtetésével kapcsolatos feladatokat látja el. 

Elöljáró: Halmi Krisztina SJC

Telefon: 06-1-4111023
e-mail: